ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 26 มีนาคม 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พฤษภาคม 2562 ถึง 12 มิถุนายน 2562)
4.98 5.05 4.90 4.98 697,100 3,475,620
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 เมษายน 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562)
5.30 5.35 4.76 4.98 2,588,700 12,844,890
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
26 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 129,000 647,405
25 มิถุนายน 2562 5.10 5.10 5.00 5.05 115,500 582,820
24 มิถุนายน 2562 5.10 5.10 5.00 5.05 167,100 843,250
21 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 228,200 1,153,880
20 มิถุนายน 2562 5.15 5.15 5.05 5.05 184,000 930,000
19 มิถุนายน 2562 5.05 5.15 5.00 5.10 420,200 2,125,610
18 มิถุนายน 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 179,600 896,155
17 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.00 243,200 1,218,115
14 มิถุนายน 2562 4.94 5.00 4.94 5.00 149,300 743,324
13 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.96 4.96 142,900 710,354
12 มิถุนายน 2562 4.98 5.00 4.96 4.98 49,800 247,986
11 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.98 4.98 28,200 140,544
10 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.98 5.00 39,300 195,990
07 มิถุนายน 2562 4.98 4.98 4.96 4.98 101,100 502,542
06 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.96 4.98 158,200 787,316
05 มิถุนายน 2562 5.05 5.05 4.98 5.05 33,900 169,093
04 มิถุนายน 2562 4.98 5.05 4.90 4.98 20,700 103,128
31 พฤษภาคม 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 65,500 327,482
30 พฤษภาคม 2562 5.00 5.05 5.00 5.00 141,300 706,735
29 พฤษภาคม 2562 4.98 5.00 4.98 4.98 59,100 294,804
28 พฤษภาคม 2562 5.00 5.00 4.84 4.98 104,100 504,370
27 พฤษภาคม 2562 4.92 5.00 4.92 4.96 41,400 205,694
24 พฤษภาคม 2562 4.98 5.00 4.88 4.90 46,600 229,136
23 พฤษภาคม 2562 4.86 5.00 4.84 4.86 153,500 750,834
22 พฤษภาคม 2562 4.80 4.90 4.80 4.86 43,900 211,062
21 พฤษภาคม 2562 4.80 4.80 4.78 4.80 49,600 237,366
17 พฤษภาคม 2562 4.80 4.84 4.80 4.82 55,200 265,476
16 พฤษภาคม 2562 4.78 4.86 4.76 4.82 137,600 657,990
15 พฤษภาคม 2562 4.94 4.96 4.78 4.82 668,000 3,243,904
14 พฤษภาคม 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 112,500 561,163
13 พฤษภาคม 2562 5.05 5.15 4.96 5.05 210,700 1,052,700
10 พฤษภาคม 2562 5.05 5.10 5.00 5.10 339,900 1,705,150
09 พฤษภาคม 2562 5.10 5.15 5.00 5.10 69,400 353,215
08 พฤษภาคม 2562 5.15 5.15 4.98 5.10 183,000 918,675
07 พฤษภาคม 2562 5.20 5.20 5.10 5.15 114,000 586,865
03 พฤษภาคม 2562 5.30 5.30 5.15 5.30 101,300 530,625
02 พฤษภาคม 2562 5.25 5.30 5.25 5.30 47,900 251,545
30 เมษายน 2562 5.25 5.30 5.25 5.30 24,100 127,055
29 เมษายน 2562 5.30 5.35 5.25 5.30 35,000 185,200
26 เมษายน 2562 5.30 5.30 5.20 5.20 51,000 266,865
25 เมษายน 2562 5.25 5.35 5.25 5.30 86,200 455,965
24 เมษายน 2562 5.35 5.35 5.25 5.30 42,800 225,530
23 เมษายน 2562 5.35 5.35 5.30 5.35 12,300 65,710
22 เมษายน 2562 5.35 5.35 5.30 5.35 26,300 139,425
19 เมษายน 2562 5.40 5.40 5.30 5.30 53,900 285,800
18 เมษายน 2562 5.40 5.40 5.30 5.40 24,900 132,780
17 เมษายน 2562 5.35 5.45 5.25 5.35 193,600 1,037,740
12 เมษายน 2562 5.35 5.35 5.30 5.30 28,700 152,380
11 เมษายน 2562 5.35 5.35 5.25 5.30 22,600 119,640
10 เมษายน 2562 5.35 5.40 5.30 5.30 38,200 203,500
09 เมษายน 2562 5.30 5.40 5.30 5.35 207,800 1,110,565
05 เมษายน 2562 5.20 5.35 5.15 5.30 84,100 440,050
04 เมษายน 2562 5.20 5.25 5.15 5.20 192,700 1,005,950
03 เมษายน 2562 5.20 5.20 5.15 5.15 111,400 576,265
02 เมษายน 2562 5.15 5.20 5.15 5.15 38,100 196,280
01 เมษายน 2562 5.25 5.25 5.00 5.15 52,100 267,370
29 มีนาคม 2562 5.30 5.30 5.20 5.20 63,900 334,520
28 มีนาคม 2562 5.35 5.35 5.20 5.25 20,700 108,975
27 มีนาคม 2562 5.25 5.35 5.25 5.30 79,700 419,785
26 มีนาคม 2562 5.40 5.40 5.25 5.25 266,100 1,400,420

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น