ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 27 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562)
5.10 5.15 4.82 4.98 1,850,800 9,223,998
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 มกราคม 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562)
4.58 5.45 4.58 5.05 7,242,600 36,421,708
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
25 มีนาคม 2562 5.25 5.35 5.25 5.25 130,400 688,875
22 มีนาคม 2562 5.35 5.35 5.25 5.25 381,200 2,006,460
21 มีนาคม 2562 5.30 5.45 5.25 5.30 372,300 1,990,540
20 มีนาคม 2562 4.98 5.20 4.92 5.20 1,003,900 5,092,326
19 มีนาคม 2562 4.84 4.98 4.84 4.96 10,000 49,032
18 มีนาคม 2562 4.92 4.94 4.84 4.88 153,600 752,100
15 มีนาคม 2562 4.96 4.96 4.92 4.94 84,200 417,204
14 มีนาคม 2562 4.96 4.96 4.92 4.96 700 3,464
13 มีนาคม 2562 4.94 4.96 4.90 4.94 19,500 96,328
12 มีนาคม 2562 4.98 5.00 4.94 4.94 44,600 221,326
11 มีนาคม 2562 5.00 5.00 4.96 4.98 64,800 322,416
08 มีนาคม 2562 4.96 4.96 4.90 4.96 29,100 144,186
07 มีนาคม 2562 4.84 5.00 4.84 4.94 88,500 437,792
06 มีนาคม 2562 4.86 4.90 4.84 4.84 82,800 402,664
05 มีนาคม 2562 4.88 4.92 4.82 4.86 90,000 437,894
04 มีนาคม 2562 4.96 4.98 4.84 4.88 201,800 987,986
01 มีนาคม 2562 4.96 4.98 4.92 4.94 65,200 322,910
28 กุมภาพันธ์ 2562 5.00 5.00 4.96 4.98 259,700 1,296,418
27 กุมภาพันธ์ 2562 5.15 5.15 4.98 5.00 435,400 2,182,092
26 กุมภาพันธ์ 2562 5.10 5.10 5.00 5.05 533,500 2,689,640
25 กุมภาพันธ์ 2562 5.05 5.15 5.05 5.05 364,900 1,851,825
22 กุมภาพันธ์ 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 452,600 2,284,005
21 กุมภาพันธ์ 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 824,500 4,140,890
20 กุมภาพันธ์ 2562 5.05 5.15 5.05 5.05 582,000 2,942,305
18 กุมภาพันธ์ 2562 5.10 5.20 5.05 5.05 128,300 653,915
15 กุมภาพันธ์ 2562 5.20 5.20 5.05 5.05 379,700 1,922,825
14 กุมภาพันธ์ 2562 5.30 5.45 5.20 5.20 372,600 1,973,045
13 กุมภาพันธ์ 2562 5.30 5.30 5.20 5.25 85,300 449,570
12 กุมภาพันธ์ 2562 5.10 5.35 5.10 5.20 95,400 497,225
11 กุมภาพันธ์ 2562 5.20 5.25 5.10 5.10 176,600 914,205
08 กุมภาพันธ์ 2562 5.05 5.40 5.00 5.15 509,700 2,661,770
07 กุมภาพันธ์ 2562 5.10 5.25 5.05 5.05 719,300 3,704,235
06 กุมภาพันธ์ 2562 4.90 5.15 4.90 5.05 654,700 3,287,661
05 กุมภาพันธ์ 2562 4.92 4.92 4.88 4.88 29,400 143,550
04 กุมภาพันธ์ 2562 4.90 4.94 4.84 4.88 651,000 3,183,786
01 กุมภาพันธ์ 2562 4.88 4.94 4.84 4.86 262,000 1,276,556
31 มกราคม 2562 4.88 4.92 4.84 4.92 324,600 1,589,724
30 มกราคม 2562 4.72 4.78 4.72 4.78 217,400 1,030,662
29 มกราคม 2562 4.60 4.74 4.60 4.74 234,200 1,092,754
28 มกราคม 2562 4.58 4.66 4.58 4.60 178,400 821,200
25 มกราคม 2562 4.64 4.64 4.58 4.58 354,200 1,625,786
24 มกราคม 2562 4.58 4.62 4.56 4.60 140,500 643,022
23 มกราคม 2562 4.56 4.56 4.54 4.54 1,039,200 4,721,804
22 มกราคม 2562 4.60 4.64 4.50 4.56 495,800 2,247,758
21 มกราคม 2562 4.58 4.74 4.58 4.60 386,200 1,779,358
18 มกราคม 2562 4.42 4.56 4.42 4.54 1,061,800 4,806,806
17 มกราคม 2562 4.40 4.42 4.38 4.42 105,200 463,624
16 มกราคม 2562 4.40 4.42 4.38 4.40 157,400 691,028
15 มกราคม 2562 4.42 4.44 4.40 4.42 110,900 490,354
14 มกราคม 2562 4.42 4.42 4.40 4.42 279,900 1,233,648
11 มกราคม 2562 4.44 4.44 4.42 4.44 118,200 524,266
10 มกราคม 2562 4.44 4.44 4.42 4.44 142,400 632,234
09 มกราคม 2562 4.50 4.50 4.44 4.44 308,400 1,383,400
08 มกราคม 2562 4.44 4.50 4.44 4.50 83,100 371,990
07 มกราคม 2562 4.40 4.46 4.40 4.42 117,000 518,622
04 มกราคม 2562 4.42 4.44 4.36 4.38 376,000 1,650,164
03 มกราคม 2562 4.48 4.54 4.38 4.38 601,800 2,676,572
02 มกราคม 2562 4.46 4.54 4.46 4.46 160,100 720,626
28 ธันวาคม 2561 4.62 4.62 4.44 4.44 559,000 2,513,504
27 ธันวาคม 2561 4.70 4.74 4.60 4.60 390,600 1,819,942

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น