ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 25 ตุลาคม 2561 ถึง 22 มกราคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ธันวาคม 2561 ถึง 08 มกราคม 2562)
4.94 4.94 4.36 4.50 2,723,400 12,362,604
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561)
5.55 5.70 4.88 4.90 2,372,100 12,543,991
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
22 มกราคม 2562 4.60 4.64 4.50 4.56 495,800 2,247,758
21 มกราคม 2562 4.58 4.74 4.58 4.60 386,200 1,779,358
18 มกราคม 2562 4.42 4.56 4.42 4.54 1,061,800 4,806,806
17 มกราคม 2562 4.40 4.42 4.38 4.42 105,200 463,624
16 มกราคม 2562 4.40 4.42 4.38 4.40 157,400 691,028
15 มกราคม 2562 4.42 4.44 4.40 4.42 110,900 490,354
14 มกราคม 2562 4.42 4.42 4.40 4.42 279,900 1,233,648
11 มกราคม 2562 4.44 4.44 4.42 4.44 118,200 524,266
10 มกราคม 2562 4.44 4.44 4.42 4.44 142,400 632,234
09 มกราคม 2562 4.50 4.50 4.44 4.44 308,400 1,383,400
08 มกราคม 2562 4.44 4.50 4.44 4.50 83,100 371,990
07 มกราคม 2562 4.40 4.46 4.40 4.42 117,000 518,622
04 มกราคม 2562 4.42 4.44 4.36 4.38 376,000 1,650,164
03 มกราคม 2562 4.48 4.54 4.38 4.38 601,800 2,676,572
02 มกราคม 2562 4.46 4.54 4.46 4.46 160,100 720,626
28 ธันวาคม 2561 4.62 4.62 4.44 4.44 559,000 2,513,504
27 ธันวาคม 2561 4.70 4.74 4.60 4.60 390,600 1,819,942
26 ธันวาคม 2561 4.80 4.80 4.66 4.68 223,700 1,061,726
25 ธันวาคม 2561 4.90 4.94 4.78 4.78 148,300 717,310
24 ธันวาคม 2561 4.94 4.94 4.86 4.88 63,800 312,148
21 ธันวาคม 2561 4.90 4.92 4.90 4.90 113,600 557,216
20 ธันวาคม 2561 4.98 4.98 4.88 4.90 232,000 1,139,526
19 ธันวาคม 2561 5.05 5.10 4.98 4.98 380,900 1,907,759
18 ธันวาคม 2561 5.20 5.20 5.10 5.10 200,200 1,028,290
17 ธันวาคม 2561 5.30 5.35 5.15 5.15 171,000 896,540
14 ธันวาคม 2561 5.35 5.35 5.30 5.30 84,400 450,785
13 ธันวาคม 2561 5.45 5.50 5.35 5.35 65,400 353,005
12 ธันวาคม 2561 5.50 5.55 5.35 5.35 66,800 361,650
11 ธันวาคม 2561 5.30 5.45 5.30 5.35 100,600 535,720
07 ธันวาคม 2561 5.55 5.55 5.40 5.40 108,500 593,250
06 ธันวาคม 2561 5.60 5.60 5.35 5.50 156,100 855,310
04 ธันวาคม 2561 5.65 5.70 5.55 5.60 62,900 353,220
03 ธันวาคม 2561 5.65 5.65 5.60 5.65 79,800 447,140
30 พฤศจิกายน 2561 5.70 5.70 5.50 5.60 89,300 497,305
29 พฤศจิกายน 2561 5.70 5.70 5.60 5.65 84,000 475,410
28 พฤศจิกายน 2561 5.70 5.70 5.65 5.65 21,000 118,860
27 พฤศจิกายน 2561 5.60 5.70 5.50 5.55 153,100 849,455
26 พฤศจิกายน 2561 5.65 5.70 5.60 5.60 40,600 230,660
23 พฤศจิกายน 2561 5.55 5.65 5.50 5.60 71,100 393,910
22 พฤศจิกายน 2561 5.55 5.70 5.30 5.65 90,800 498,980
21 พฤศจิกายน 2561 5.50 5.70 5.25 5.55 598,200 3,293,110
20 พฤศจิกายน 2561 5.80 5.85 5.50 5.55 618,300 3,480,235
19 พฤศจิกายน 2561 5.85 5.90 5.80 5.85 90,900 529,220
16 พฤศจิกายน 2561 5.85 5.85 5.75 5.80 124,700 723,530
15 พฤศจิกายน 2561 5.90 5.90 5.80 5.85 121,300 706,345
14 พฤศจิกายน 2561 5.85 5.95 5.80 5.85 133,800 783,090
13 พฤศจิกายน 2561 5.85 5.95 5.80 5.90 354,900 2,079,705
12 พฤศจิกายน 2561 6.00 6.00 5.90 5.90 199,200 1,181,065
09 พฤศจิกายน 2561 5.90 6.05 5.90 6.00 157,700 944,505
08 พฤศจิกายน 2561 6.05 6.10 5.95 6.00 212,200 1,273,930
07 พฤศจิกายน 2561 6.05 6.05 6.00 6.00 118,600 711,905
06 พฤศจิกายน 2561 6.10 6.10 6.00 6.05 270,600 1,637,275
05 พฤศจิกายน 2561 6.05 6.05 6.00 6.05 36,300 218,375
02 พฤศจิกายน 2561 5.95 6.05 5.95 6.05 159,100 956,270
01 พฤศจิกายน 2561 6.05 6.05 5.95 5.95 44,000 264,220
31 ตุลาคม 2561 5.95 6.05 5.95 6.00 179,500 1,076,965
30 ตุลาคม 2561 6.05 6.05 5.95 6.00 37,800 226,205
29 ตุลาคม 2561 6.00 6.05 6.00 6.00 157,400 950,350
26 ตุลาคม 2561 6.00 6.10 6.00 6.00 602,300 3,619,495
25 ตุลาคม 2561 5.85 5.95 5.80 5.95 599,800 3,521,390

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น