ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 กรกฎาคม 2562 ถึง 08 สิงหาคม 2562)
4.90 4.92 4.70 4.70 8,674,300 42,017,704
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 มิถุนายน 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562)
5.05 5.15 4.88 4.90 16,955,500 83,681,940
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
23 สิงหาคม 2562 4.54 4.56 4.52 4.52 124,500 565,248
22 สิงหาคม 2562 4.52 4.54 4.52 4.54 81,400 369,184
21 สิงหาคม 2562 4.52 4.54 4.52 4.52 132,800 600,360
20 สิงหาคม 2562 4.52 4.54 4.52 4.52 184,900 836,264
19 สิงหาคม 2562 4.54 4.54 4.52 4.52 314,400 1,421,786
16 สิงหาคม 2562 4.48 4.54 4.48 4.52 477,500 2,153,716
15 สิงหาคม 2562 4.60 4.60 4.46 4.46 766,700 3,467,892
14 สิงหาคม 2562 4.68 4.70 4.60 4.60 752,600 3,492,864
13 สิงหาคม 2562 4.72 4.72 4.68 4.70 350,800 1,646,514
09 สิงหาคม 2562 4.70 4.74 4.70 4.72 238,700 1,126,920
08 สิงหาคม 2562 4.72 4.74 4.70 4.70 977,700 4,600,542
07 สิงหาคม 2562 4.74 4.74 4.72 4.72 259,900 1,226,838
06 สิงหาคม 2562 4.78 4.78 4.72 4.72 289,600 1,372,678
05 สิงหาคม 2562 4.82 4.82 4.78 4.78 376,500 1,803,862
02 สิงหาคม 2562 4.80 4.86 4.80 4.82 810,700 3,924,092
01 สิงหาคม 2562 4.84 4.84 4.80 4.82 911,800 4,400,616
31 กรกฎาคม 2562 4.90 4.90 4.84 4.86 1,117,100 5,436,428
30 กรกฎาคม 2562 4.90 4.92 4.88 4.90 3,180,700 15,584,834
26 กรกฎาคม 2562 4.88 4.92 4.86 4.90 406,500 1,987,504
25 กรกฎาคม 2562 4.90 4.90 4.86 4.90 343,800 1,680,310
24 กรกฎาคม 2562 4.90 4.92 4.88 4.90 2,886,800 14,146,924
23 กรกฎาคม 2562 4.90 4.92 4.90 4.90 3,187,600 15,631,116
22 กรกฎาคม 2562 4.90 4.92 4.88 4.90 1,103,800 5,408,518
19 กรกฎาคม 2562 4.90 4.94 4.90 4.90 1,228,300 6,020,436
18 กรกฎาคม 2562 4.92 4.92 4.90 4.92 1,146,100 5,616,914
17 กรกฎาคม 2562 4.90 4.94 4.90 4.92 400,100 1,970,404
15 กรกฎาคม 2562 4.90 4.92 4.88 4.90 353,600 1,731,922
12 กรกฎาคม 2562 4.94 4.96 4.90 4.90 889,400 4,377,568
11 กรกฎาคม 2562 4.96 4.96 4.92 4.92 413,000 2,037,614
10 กรกฎาคม 2562 4.96 4.98 4.94 4.96 547,600 2,715,170
09 กรกฎาคม 2562 5.00 5.00 4.96 4.98 844,900 4,204,962
08 กรกฎาคม 2562 5.00 5.05 4.98 4.98 2,538,000 12,689,925
05 กรกฎาคม 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 104,300 528,320
04 กรกฎาคม 2562 5.00 5.15 4.98 5.05 295,600 1,497,456
03 กรกฎาคม 2562 5.00 5.05 5.00 5.05 71,800 359,010
02 กรกฎาคม 2562 5.05 5.05 4.98 5.00 40,300 201,611
01 กรกฎาคม 2562 5.00 5.05 4.98 5.05 438,200 2,198,465
28 มิถุนายน 2562 5.05 5.05 5.00 5.05 160,300 805,355
27 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.05 5.05 176,800 892,845
26 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 129,000 647,405
25 มิถุนายน 2562 5.10 5.10 5.00 5.05 115,500 582,820
24 มิถุนายน 2562 5.10 5.10 5.00 5.05 167,100 843,250
21 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.05 228,200 1,153,880
20 มิถุนายน 2562 5.15 5.15 5.05 5.05 184,000 930,000
19 มิถุนายน 2562 5.05 5.15 5.00 5.10 420,200 2,125,610
18 มิถุนายน 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 179,600 896,155
17 มิถุนายน 2562 5.05 5.10 5.00 5.00 243,200 1,218,115
14 มิถุนายน 2562 4.94 5.00 4.94 5.00 149,300 743,324
13 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.96 4.96 142,900 710,354
12 มิถุนายน 2562 4.98 5.00 4.96 4.98 49,800 247,986
11 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.98 4.98 28,200 140,544
10 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.98 5.00 39,300 195,990
07 มิถุนายน 2562 4.98 4.98 4.96 4.98 101,100 502,542
06 มิถุนายน 2562 5.00 5.00 4.96 4.98 158,200 787,316
05 มิถุนายน 2562 5.05 5.05 4.98 5.05 33,900 169,093
04 มิถุนายน 2562 4.98 5.05 4.90 4.98 20,700 103,128
31 พฤษภาคม 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 65,500 327,482
30 พฤษภาคม 2562 5.00 5.05 5.00 5.00 141,300 706,735
29 พฤษภาคม 2562 4.98 5.00 4.98 4.98 59,100 294,804
28 พฤษภาคม 2562 5.00 5.00 4.84 4.98 104,100 504,370

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น