ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 13 กันยายน 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562)
4.88 4.98 4.76 4.78 2,572,900 12,488,316
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 ตุลาคม 2562 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562)
4.96 4.96 4.84 4.90 4,700,100 22,918,604
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
11 ธันวาคม 2562 4.92 4.92 4.80 4.80 14,400 69,164
09 ธันวาคม 2562 4.80 4.90 4.80 4.80 36,700 176,206
06 ธันวาคม 2562 4.82 4.90 4.82 4.82 33,800 162,944
04 ธันวาคม 2562 4.80 4.88 4.80 4.80 66,600 319,702
03 ธันวาคม 2562 4.82 4.82 4.80 4.80 153,100 735,382
02 ธันวาคม 2562 4.82 4.82 4.80 4.80 82,700 397,740
29 พฤศจิกายน 2562 4.86 4.88 4.78 4.88 125,100 600,192
28 พฤศจิกายน 2562 4.80 4.86 4.80 4.86 21,100 101,298
27 พฤศจิกายน 2562 4.78 4.86 4.78 4.86 2,600 12,488
26 พฤศจิกายน 2562 4.78 4.86 4.78 4.86 21,200 101,352
25 พฤศจิกายน 2562 4.76 4.88 4.76 4.78 75,300 358,932
22 พฤศจิกายน 2562 4.80 4.96 4.76 4.76 480,700 2,302,586
21 พฤศจิกายน 2562 4.84 4.98 4.76 4.80 297,800 1,426,446
20 พฤศจิกายน 2562 4.84 4.88 4.82 4.82 358,400 1,735,512
19 พฤศจิกายน 2562 4.90 4.96 4.84 4.84 308,400 1,504,180
18 พฤศจิกายน 2562 4.96 4.96 4.90 4.90 31,000 152,034
15 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.96 4.90 4.92 523,900 2,580,664
14 พฤศจิกายน 2562 4.88 4.88 4.86 4.88 87,400 426,334
13 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.92 4.88 4.90 15,900 77,610
12 พฤศจิกายน 2562 4.88 4.90 4.86 4.90 394,100 1,924,018
11 พฤศจิกายน 2562 4.88 4.92 4.88 4.90 42,000 205,606
08 พฤศจิกายน 2562 4.88 4.92 4.88 4.90 200,500 978,454
07 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.92 4.88 4.88 210,100 1,027,326
06 พฤศจิกายน 2562 4.90 4.92 4.90 4.92 129,100 633,000
05 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.92 4.88 4.92 20,800 101,544
04 พฤศจิกายน 2562 4.90 4.92 4.88 4.88 195,100 955,812
01 พฤศจิกายน 2562 4.88 4.90 4.88 4.90 49,100 239,954
31 ตุลาคม 2562 4.90 4.94 4.88 4.88 188,700 924,534
30 ตุลาคม 2562 4.92 4.94 4.90 4.92 78,800 387,424
29 ตุลาคม 2562 4.94 4.94 4.90 4.90 316,200 1,549,452
28 ตุลาคม 2562 4.88 4.96 4.88 4.88 154,900 756,380
25 ตุลาคม 2562 4.88 4.94 4.88 4.88 307,200 1,502,056
24 ตุลาคม 2562 4.88 4.90 4.86 4.90 184,600 901,704
22 ตุลาคม 2562 4.88 4.90 4.88 4.88 75,600 368,930
21 ตุลาคม 2562 4.88 4.90 4.88 4.88 44,700 218,138
18 ตุลาคม 2562 4.88 4.90 4.86 4.88 128,500 626,996
17 ตุลาคม 2562 4.86 4.88 4.86 4.88 58,600 285,888
16 ตุลาคม 2562 4.92 4.92 4.84 4.86 2,210,000 10,740,450
15 ตุลาคม 2562 4.92 4.92 4.84 4.86 55,000 267,960
11 ตุลาคม 2562 4.96 4.96 4.84 4.84 50,600 246,996
10 ตุลาคม 2562 4.94 4.94 4.82 4.90 16,200 78,604
09 ตุลาคม 2562 4.92 4.92 4.84 4.92 72,400 355,224
08 ตุลาคม 2562 4.84 4.90 4.84 4.88 46,500 226,152
07 ตุลาคม 2562 4.90 4.90 4.84 4.84 15,800 76,914
04 ตุลาคม 2562 4.86 4.90 4.84 4.90 117,300 572,442
03 ตุลาคม 2562 4.96 4.96 4.84 4.90 38,900 189,984
02 ตุลาคม 2562 4.86 4.86 4.84 4.84 27,300 132,150
01 ตุลาคม 2562 4.84 4.90 4.84 4.84 20,500 99,296
30 กันยายน 2562 4.96 4.96 4.82 4.82 49,000 237,094
27 กันยายน 2562 4.86 4.90 4.82 4.82 211,700 1,026,800
26 กันยายน 2562 4.84 4.88 4.84 4.86 38,300 185,890
25 กันยายน 2562 4.88 4.88 4.84 4.88 28,500 138,524
24 กันยายน 2562 4.84 4.96 4.84 4.84 47,700 231,384
23 กันยายน 2562 4.88 4.88 4.84 4.84 57,300 277,610
20 กันยายน 2562 4.82 4.86 4.82 4.86 94,900 457,422
19 กันยายน 2562 4.84 4.90 4.84 4.84 73,000 355,330
18 กันยายน 2562 4.84 4.90 4.84 4.84 169,900 823,124
17 กันยายน 2562 4.90 4.90 4.86 4.86 150,200 729,976
16 กันยายน 2562 4.84 4.88 4.84 4.86 64,200 312,038
13 กันยายน 2562 4.86 4.90 4.84 4.84 41,200 199,432

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น