ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น
AMATAV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 124,500
เปลี่ยนแปลง (%) -0.02 (-0.44%)
วันก่อนหน้า 4.54
ราคาเปิด 4.54
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.52 - 4.56
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.36 - 6.70