ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น
AMATAV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,600
เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.24%)
วันก่อนหน้า 4.84
ราคาเปิด 4.94
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.82 - 4.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.88 - 5.85