ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 15 มกราคม 2564 ถึง 16 เมษายน 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564)
6.50 6.85 6.30 6.60 3,436,000 22,556,895
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564)
6.65 6.70 5.85 6.40 3,350,000 20,977,865
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
16 เมษายน 2564 6.45 6.45 6.20 6.35 150,100 940,620
12 เมษายน 2564 6.35 6.35 6.30 6.35 88,000 554,890
09 เมษายน 2564 6.30 6.50 6.30 6.35 31,100 197,630
08 เมษายน 2564 6.45 6.45 6.30 6.35 284,900 1,808,630
07 เมษายน 2564 6.50 6.70 6.35 6.45 97,000 626,235
05 เมษายน 2564 6.75 6.75 6.60 6.65 6,100 40,455
02 เมษายน 2564 6.60 6.75 6.55 6.70 227,700 1,511,555
01 เมษายน 2564 6.65 6.65 6.55 6.60 20,100 132,710
31 มีนาคม 2564 6.65 7.00 6.50 6.50 549,600 3,675,630
30 มีนาคม 2564 6.55 6.60 6.40 6.55 269,800 1,753,790
29 มีนาคม 2564 6.65 6.75 6.60 6.60 170,300 1,128,885
26 มีนาคม 2564 6.80 6.80 6.50 6.65 364,100 2,414,650
25 มีนาคม 2564 6.75 6.80 6.75 6.75 160,500 1,083,445
24 มีนาคม 2564 6.75 6.80 6.60 6.80 336,400 2,268,840
23 มีนาคม 2564 6.65 6.85 6.55 6.65 623,700 4,145,270
22 มีนาคม 2564 6.45 6.60 6.45 6.60 396,900 2,593,250
19 มีนาคม 2564 6.50 6.50 6.30 6.35 567,700 3,621,100
18 มีนาคม 2564 6.55 6.55 6.30 6.45 289,500 1,877,530
17 มีนาคม 2564 6.60 6.60 6.50 6.60 304,900 1,995,920
16 มีนาคม 2564 6.50 6.50 6.40 6.40 222,000 1,428,005
15 มีนาคม 2564 6.50 6.50 6.35 6.40 178,100 1,144,685
12 มีนาคม 2564 6.55 6.55 6.40 6.40 131,400 850,190
11 มีนาคม 2564 6.50 6.55 6.40 6.40 181,900 1,178,000
10 มีนาคม 2564 6.40 6.50 6.35 6.50 92,300 596,545
09 มีนาคม 2564 6.30 6.45 6.30 6.40 226,100 1,434,875
08 มีนาคม 2564 6.35 6.35 6.30 6.35 65,500 413,090
05 มีนาคม 2564 6.25 6.30 6.25 6.30 69,800 439,600
04 มีนาคม 2564 6.25 6.35 6.20 6.25 112,200 703,990
03 มีนาคม 2564 6.30 6.30 6.20 6.25 157,500 985,940
02 มีนาคม 2564 6.15 6.25 6.10 6.25 108,700 671,770
01 มีนาคม 2564 6.10 6.25 6.10 6.15 229,800 1,412,885
25 กุมภาพันธ์ 2564 6.15 6.25 6.10 6.25 176,800 1,093,455
24 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.25 6.10 6.15 69,100 424,365
23 กุมภาพันธ์ 2564 5.90 6.30 5.90 6.15 200,000 1,226,670
22 กุมภาพันธ์ 2564 6.10 6.10 5.85 5.90 629,200 3,760,095
19 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.40 6.15 6.25 74,700 466,345
18 กุมภาพันธ์ 2564 6.40 6.45 6.25 6.30 214,100 1,351,355
17 กุมภาพันธ์ 2564 6.55 6.55 6.35 6.50 45,000 286,900
16 กุมภาพันธ์ 2564 6.60 6.70 6.30 6.40 139,300 890,370
15 กุมภาพันธ์ 2564 6.65 6.70 6.55 6.60 248,500 1,646,740
11 กุมภาพันธ์ 2564 6.60 6.65 6.45 6.60 234,100 1,525,375
10 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.60 6.20 6.60 1,133,400 7,242,725
09 กุมภาพันธ์ 2564 5.95 6.15 5.90 6.15 559,800 3,402,220
08 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 6.00 5.85 5.95 148,400 882,055
05 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.95 5.85 5.85 283,900 1,681,585
04 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.95 5.80 5.85 37,300 218,520
03 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.90 5.80 5.80 236,200 1,381,505
02 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.90 5.80 5.85 86,200 504,240
01 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.90 5.75 5.85 506,400 2,954,320
29 มกราคม 2564 6.00 6.10 5.95 5.95 118,200 711,100
28 มกราคม 2564 5.95 6.15 5.90 6.00 524,900 3,172,650
27 มกราคม 2564 6.15 6.20 5.90 5.95 3,143,700 18,867,655
26 มกราคม 2564 5.70 6.20 5.70 5.95 2,653,900 15,839,010
25 มกราคม 2564 5.60 5.70 5.60 5.70 474,000 2,670,235
22 มกราคม 2564 5.50 5.55 5.50 5.50 359,200 1,975,610
21 มกราคม 2564 5.60 5.60 5.50 5.60 183,000 1,024,480
20 มกราคม 2564 5.55 5.60 5.50 5.55 89,700 496,660
19 มกราคม 2564 5.50 5.60 5.50 5.55 84,400 468,415
18 มกราคม 2564 5.55 5.60 5.55 5.55 138,200 767,780
15 มกราคม 2564 5.65 5.70 5.65 5.65 19,800 111,925

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น