ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 เมษายน 2565 ถึง 10 พฤษภาคม 2565)
7.60 7.75 7.10 7.30 1,002,500 7,467,415
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 มีนาคม 2565 ถึง 22 เมษายน 2565)
7.30 7.95 7.30 7.60 2,934,600 22,606,225
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
25 พฤษภาคม 2565 7.55 7.55 7.50 7.50 29,500 221,885
24 พฤษภาคม 2565 7.50 7.55 7.45 7.55 67,500 506,205
23 พฤษภาคม 2565 7.45 7.50 7.40 7.40 32,000 237,700
20 พฤษภาคม 2565 7.40 7.45 7.30 7.30 44,000 325,050
19 พฤษภาคม 2565 7.25 7.40 7.25 7.40 66,500 489,570
18 พฤษภาคม 2565 7.30 7.35 7.20 7.35 47,200 341,775
17 พฤษภาคม 2565 7.15 7.30 7.15 7.30 33,500 241,180
13 พฤษภาคม 2565 7.30 7.30 7.15 7.15 73,900 533,080
12 พฤษภาคม 2565 7.60 7.60 7.15 7.15 140,200 1,022,590
11 พฤษภาคม 2565 7.65 7.65 7.30 7.45 211,100 1,577,965
10 พฤษภาคม 2565 7.15 7.30 7.10 7.30 37,500 269,710
09 พฤษภาคม 2565 7.25 7.25 7.10 7.10 104,200 745,535
06 พฤษภาคม 2565 7.35 7.40 7.10 7.30 97,600 702,745
05 พฤษภาคม 2565 7.50 7.55 7.30 7.35 164,000 1,211,020
03 พฤษภาคม 2565 7.60 7.70 7.45 7.50 151,900 1,145,625
29 เมษายน 2565 7.60 7.75 7.55 7.60 58,500 445,640
28 เมษายน 2565 7.55 7.65 7.50 7.60 39,300 297,035
27 เมษายน 2565 7.60 7.60 7.50 7.55 93,100 705,580
26 เมษายน 2565 7.60 7.65 7.55 7.60 97,200 739,160
25 เมษายน 2565 7.60 7.60 7.50 7.55 159,200 1,205,365
22 เมษายน 2565 7.60 7.65 7.50 7.60 80,700 609,830
21 เมษายน 2565 7.65 7.65 7.55 7.60 127,900 970,130
20 เมษายน 2565 7.60 7.70 7.55 7.65 127,800 973,210
19 เมษายน 2565 7.65 7.70 7.60 7.60 106,100 813,405
18 เมษายน 2565 7.70 7.80 7.60 7.65 37,000 283,365
12 เมษายน 2565 7.75 7.85 7.70 7.70 245,600 1,905,070
11 เมษายน 2565 7.65 7.85 7.65 7.70 585,100 4,539,250
08 เมษายน 2565 7.55 7.60 7.55 7.60 65,800 497,900
07 เมษายน 2565 7.50 7.60 7.45 7.55 113,400 851,585
05 เมษายน 2565 7.80 7.80 7.65 7.65 77,400 600,120
04 เมษายน 2565 7.85 7.85 7.75 7.75 95,200 741,995
01 เมษายน 2565 7.75 7.80 7.70 7.80 146,600 1,134,470
31 มีนาคม 2565 7.85 7.85 7.70 7.75 129,500 1,006,945
30 มีนาคม 2565 7.75 7.95 7.75 7.80 431,200 3,372,585
29 มีนาคม 2565 7.60 7.75 7.55 7.75 481,500 3,691,070
28 มีนาคม 2565 7.35 7.40 7.30 7.35 58,000 425,805
25 มีนาคม 2565 7.40 7.45 7.35 7.35 3,900 28,735
24 มีนาคม 2565 7.45 7.45 7.35 7.35 4,600 33,820
23 มีนาคม 2565 7.45 7.45 7.35 7.35 600 4,420
22 มีนาคม 2565 7.30 7.45 7.30 7.35 16,700 122,515
21 มีนาคม 2565 7.40 7.45 7.30 7.30 79,600 584,620
18 มีนาคม 2565 7.50 7.50 7.40 7.45 26,900 200,415
17 มีนาคม 2565 7.40 7.55 7.40 7.50 33,800 253,185
16 มีนาคม 2565 7.65 7.65 7.40 7.50 7,100 53,270
15 มีนาคม 2565 7.35 7.60 7.35 7.45 18,700 137,835
14 มีนาคม 2565 7.50 7.60 7.35 7.50 50,600 380,090
11 มีนาคม 2565 7.35 7.45 7.35 7.40 10,300 76,315
10 มีนาคม 2565 7.45 7.45 7.40 7.45 5,400 40,085
09 มีนาคม 2565 7.45 7.45 7.25 7.45 112,700 822,435
08 มีนาคม 2565 7.40 7.45 7.20 7.30 87,200 633,910
07 มีนาคม 2565 7.45 7.45 7.30 7.30 96,300 708,065
04 มีนาคม 2565 7.75 7.75 7.45 7.45 85,700 646,045
03 มีนาคม 2565 7.65 7.75 7.55 7.70 57,200 440,115
02 มีนาคม 2565 7.75 7.80 7.60 7.60 26,200 200,155
01 มีนาคม 2565 7.80 7.80 7.65 7.70 109,300 844,195
28 กุมภาพันธ์ 2565 7.70 7.75 7.55 7.60 309,600 2,373,275
25 กุมภาพันธ์ 2565 7.35 7.55 7.35 7.40 15,000 111,980
24 กุมภาพันธ์ 2565 7.40 7.60 7.35 7.40 547,500 4,087,395
23 กุมภาพันธ์ 2565 7.50 7.50 7.40 7.40 26,300 195,005
22 กุมภาพันธ์ 2565 7.35 7.40 7.35 7.35 64,200 471,935

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น