เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า อังกฤษ ไทย
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อังกฤษ ไทย
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อังกฤษ ไทย

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กรุณากรอก คำถามของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้