ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น
AMATAV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
7.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 29,500
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.66%)
วันก่อนหน้า 7.55
ราคาเปิด 7.55
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.50 - 7.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.60 - 8.35