ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น
AMATAV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
6.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 198,600
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.57%)
วันก่อนหน้า 6.35
ราคาเปิด 6.45
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.20 - 6.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.60 - 7.00